PL

Drodzy Architekci,   Projektanci,   Pracownie Aranżacji Wnętrz,   Specjaliści od home stagingu, Właściciele sklepów z wyposażeniem wnętrz!

Poszukujemy partnerów do współpracy i zapraszamy tych, którym styl naszych wzorów w duszy gra, i będzie stanowił idealną część w kompozycji zaprojektowanego wnętrza!

  • W PATTERNOSOPHY tworzymy nasze własne, autorskie wzory, na wysokiej jakości tapety (flizelina, winyl gładki, winyl strukturalny, peel&stick, wersje laminowane)
  • Tapety drukowane są na najwyższej jakości maszynach, przy użyciu równie wysokiej klasy tuszów
  • Prawa autorskie umożliwiają nam wprowadzanie ewentualnych zmian, takich jak kolor tła,  wielkość elementów, a nawet wymianę elementu na inny, co jest niezwykłym udogodnieniem, a każdy projekt traktujemy z najwyższą uwagą.
  • Wzory projektowane są w kolekcjach, co sprawia, że można je łączyć.
  • Oferujemy rabaty, szybką realizację, a także pliki, gotowe do użycia w Twoich wizualizacjach.
  • Rabaty nie łączą się z akcjami promocyjnymi i innymi kuponami rabatowym w naszym sklepie, jednak w dniach takich promocji jest także szansa na dodatkowy rabat dla współpracującego z nami architekta! 

Firmy zajmujące się projektowaniem, szyciem i sprzedażą konfekcji dla domu, w tym także dziecięcych wyprawek – zapraszamy do poszerzenia swojej oferty o tapety!

Oferujemy wydruk tapet z naszymi wzorami, jak i z wzorami, którymi dysponujesz w swoich projektach i kolekcjach. Niech tapety staną się uzupełnieniem Twojej oferty!

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany współpracą i naszymi projektami, wyślij krótką informację na temat swojej firmy – na adres hello@patternosophy.pl , a my prześlemy informacje dotyczące współpracy.

Tutaj możesz zapisać się do pobrania cyfowych tekstur naszych wzorów:

TEKSTURY

Zapraszamy!  Wierząc, że wspólnie uda nam się sprawić, by każdy Klient końcowy czuł się wyjątkowo we własnym miejscu!

EN

Dear Architects, Designers, Interior Design Studios, Home Staging Specialists, Owners of Interior Design Stores!

We are looking for partners for cooperation and invite those who like the style of our designs and will constitute a perfect part of the composition of the designed interior!

• At PATTERNOSOPHY, we create our own, original patterns for high-quality wallpapers (non-woven, smooth vinyl, structural vinyl, peel&stick, laminated versions)

• Wallpapers are printed on the highest quality machines, using equally high-quality inks

Copyright allows us to make possible changes, such as the background color, the size of elements, and even replacing an element with another one, which is an extraordinary convenience, and we treat each project with the utmost attention

• Patterns are designed in collections, which means they can be combined

• We offer discounts, quick implementation, and files ready to use in your visualizations

• Discounts cannot be combined with promotional campaigns and other discount coupons in our store but on the days of such promotions there is also a chance for an additional discount for an architect cooperating with us!

Companies that design, sew and sell home wear, including children’s layettes – we invite you to expand your offer to include wallpapers!

We offer wallpaper printing with our patterns as well as patterns that you have in your projects and collections. Let wallpapers complement your offer!

If you are interested in cooperation and our projects, please send short information about your company to hello@patternosophy.pl and we will send you information regarding cooperation.

You can sign up to download digital textures of our designs here:

TEXTURES

We invite you to our world! Believing that together we will be able to make each end customer feel special in their own place!